Pasient- og pårørendeopplæring – hva, hvorfor, hvordan og når?

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Dette er ett av de viktigste områdene for helsetjenesten, og det foreligger ikke retningslinjer til bruk i klinisk praksis. Det finnes en prosedyre om pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, men dette er bare en liten del av alle metoder innen pasient- og pårørendeopplæring.

Pasientgruppe

Alle pasienter

Målgruppe

Medisinere, helsefagansatte, kontorfaglige ansatte. I tillegg dem som skal tilrettelegge for pasient- og pårørendeopplæring (på systemnivå og lokalt) og pasientene selv.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kjersti Viken

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasient-og-parorendeopplaering-hva-hvorfor-hvordan-og-nar)