Pasientinformasjon i et helseforetak - utarbeidelse og koordinering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Bruk av forskning på området for å tilrettelegge for god pasientinformasjon i sykehuset.

Pasientgruppe

Alle pasienter

Målgruppe

Helsepersonell, sykehusledelse og tilretteleggere i sykehus

Høringsinstanser

Helse Bergen samt alle klinikker i Oslo universitetssykehus

Godkjenner

Kommunikasjonsdirektør (fungerende) Børge Einem

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ingvild Utne

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasientinformasjon-i-et-helseforetak-utarbeidelse-og-koordinering)