Pasientsikkerhet - kompetanseprogram innen kvalitet og pasientsikkerhet for ansatte i sykehjem

Status: påbegynt

Eier:Oslo kommune og Norlandia

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Pasientsikkerhetsprogrammet må favne sykehjem i større grad og baseres på den beste forskningsbaserte kunnskap og erfaring både fra brukere, helsepersonell, ledere og pasientsikkerhetsprogrammet.

Målgruppe

Ledere og personell i sykehjem

Høringsinstanser

Store og små kommuner (spesielt Oslo kommune og Bergen kommune), diverse sykehjem, Pasientsikkerhetsprogrammet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus, Hospitc Lovisenberg, Norlandia både i Norge og Sverige

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stephan Ore

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasientsikkerhet-kompetanseprogram-innen-kvalitet-og-pasientsikkerhet-for-ansatte-i-sykehjem)