Pasientsikkerhetsvisitter i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren er viktig for å holde sykehuset a jour på kunnskapsgrunnlaget for pasientsikkerhetsvisitter.

Pasientgruppe

Sykehusledelsen og de avdelingene som får pasientsikkerhetsvisitter

Høringsinstanser

Andre relevante HF'er som er storforbrukere av pasientsikkerhetsvisitter

Godkjenner

Direktør for Pasietsikkerhet, kvalitet og samhandling

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Turid Vendshol

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasientsikkerhetsvisitter-i-sykehus)