PCA - pasientkontrollert analgesi

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren er viktig for at pasientene skal få god smertestillende, og for å redusere komplikasjoner og problemer med utstyret.

Pasientgruppe

Pasienter som har PCA og eller bør ha PCA.

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Formell høring i Oslo universitetssykehus og Helse Bergen

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Unni Halvorsen

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/percutan-pasientkontrollert-analgesi-pca)