Peritoneal dialyse (PD)-kateter – sykepleieassistert percutan innleggelse

Status: påbegynt

Eier:Vestre Viken

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Nyrepoliklinikken er det eneste aktive nefrologiske teamet som legger PD-kateteret med percutan metode (til nå er det lagt inn ca. 130 stk). Dette blir utført i et team med lege og sykepleier. Vi ønsker å sikre kvaliteten på hvordan sykepleier assisterer under denne prosedyren og samtidig gjøre det mulig for andre å ta del i denne kunnskapen.

Pasientgruppe

Voksne pasienter som skal starte med peritoneal dialyse

Målgruppe

Sykepleiere som skal assistere ved innleggelse av PD-kateter med percutan metode

Høringsinstanser

Nyreavdeling UNN og Nyreavdeling ved Ullevål

Godkjenner

Overlege i nefrologi Morten Reier-Nilsen og avdelingssjef medisinsk klinikk Einar Husebye

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Fagutviklingssykepleier Veronica Håheim, Vestre Viken HF

(/fagprosedyrer/pabegynte/peritoneal-dialyse-pd-kateter-sykepleieassistert-percutan-innleggelse)