Perkutan VAD (pVAD) (Ventricular Access Device) – innleggelse, bruk og seponering

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det mangler en fagprosedyre innenfor området.

Pasientgruppe

Pasienter med sirkulasjonssvikt og kardiogent sjokk

Målgruppe

Intensivsykepleiere og leger

Høringsinstanser

Oslo Universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Christian Christensen

Prosedyregruppens veileder

Andreas Nøttveit

(/fagprosedyrer/pabegynte/perkutan-vad-pvad-ventricular-access-device-innleggelse-bruk-og-seponering)