Preoperativ faste - barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes en prosedyre om dette for voksne, men ikke for barn.

Pasientgruppe

Barn

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Bente Tettum

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/preoperativ-faste-barn)