Psykisk helse hos foreldre/pårørende til barn innlagt på sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Foreldre/pårørende til barn innlagt på sykehus er utsatt for psykiske påkjenninger knyttet til blant annet bekymring for barnets sykdom, utseende, behandling, prognose. Helsepersonell må ha inngående kunnskaper om årsaker til/behandling av psykiske belastninger, både av hensyn til pårørendes velvære men også fordi foreldrenes psykiske helse påvirker barnets helse. Ferdigstillelsen av prosedyren blir utsatt fordi det finnes lite god forskning på området. Prosedyremakerne har selv startet et forskningsprosjekt innen feltet. Prosedyren blir laget ferdig når forskningsresultatene foreligger.

Pasientgruppe

Pårørende (foreldre, søsken, nære omsorgspersoner) til barn innlagt på sykehus

Målgruppe

Helsepersonell på sykehus, primært sykepleiere

Godkjenner

Oslo universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

HIOA, Institutt for sykepleie Ingrid H. Ravn, førsteamanuensis og helsesøster og kontaktperson, Inger Lucia Søjbjerg, høgskolelektor og barnesykepleierBarneintensiv avdeling, OUS Ullevål, Linda S. Nielsen, sykepleier og masterstudent Barnemedisinsk sengepost 2, OUS Rikshospitalet, Henriette Mari Dragsland, konst. Fagutviklingssykepleier

Innmelding i samråd med

Ja

(/fagprosedyrer/pabegynte/psykisk-helse-hos-foreldre-parorende-til-barn-innlagt-pa-sykehus)