Replantasjonspasienter - postoperativ sykepleie

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus HF

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det foreligger et ønske om å kvalitetssikre den postoperative sykepleien ved behandling av replantasjonspasienter. Ønsker også at annet tverrfaglig helsepersonell kan bli kjent med behandlingen.

Pasientgruppe

Voksne og ungdommer som har blitt utsatt for amputasjon av en legemsdel ved ulykke/traume.

Målgruppe

Sykepleiere, hjelpepleiere/pleiemedhjelpere, fysioterapeuter, leger, vikarer og studenter

Høringsinstanser

Formell høring i eget helseforetak og hos relevante eksperter (faglige og brukere) internt og ekspert

Godkjenner

Magne Røkkum, avdelingsleder på ortopedisk sengepost

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Veronica Damry, fagsykepleier ortopedisk sengepost

Prosedyregruppens veileder

Ingelin Malmedal, seksjonsleder på ortopedisk sengepost

(/fagprosedyrer/pabegynte/replantasjonspasienter-postoperativ-sykepleie)