Retinoblastom hos barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det er få barn som skal ha behandlingen i Norge. En del av behandlingen har foregått i utlandet, og en nasjonal mini-metodevurdering vil vise om all behandling skal gjøres i Norge.

Pasientgruppe

Barn med retinoblastom

Målgruppe

Leger og sykepleiere som er involvert i behandlingen av retinoblastom hos barn

Høringsinstanser

Helse Bergen, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Tromsø, involverte avdelinger

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

overlege Marie Annelise Hummelen

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/retinoblastom-hos-barn)