RTG skoliose – radiologisk undersøkelse

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Inntil 4 % av alle barn har en form for skoliose. Ved Rikshospitalet, OUS, utføres det gjennomsnittlig 2000 røntgenundersøkelser for å diagnostisere skoliose hos barn. Det er også mange røntgenbilder som er tatt andre steder som vi må analysere. På grunn av sammenligningsgrunnlag av bilder og redusering av stråledose til pasientene bør man, hvis mulig, kunne utføre undersøkelsen på samme måte.

Pasientgruppe

Barn og voksne

Målgruppe

Radiologiske avdelinger og radiografer

Høringsinstanser

Fagansvarlige ved større og mindre sykehus i Norge

Godkjenner

Klinikkleder eller fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kathrine Lamark

Prosedyregruppens veileder

Ragnhild B. Gunderson

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/rtg-skoliose-radiologisk-undersokelse)