Sår - prøvetaking

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det er behov for bedre praksis på området, og sykepleiere melder behov for en slik prosedyre.

Pasientgruppe

Pasienter med sår i spesialist- og primærhelsetjenesten

Målgruppe

Sykepleiere og leger

Høringsinstanser

Alle klinikker i Oslo universitetssykehus og Helse Bergen

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Prosedyregruppens veileder

Stine Camilla Gundersen, s.gunders@ous-hf.no

(/fagprosedyrer/pabegynte/sar-provetaking)