Sårbehandling med larver

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Behandlingen krever en beskrivelse fordi den har en del forhåndsregler og håndteringen av larvene må gjøres på rett måte.

Pasientgruppe

Pasienter som skal sårbehandles

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Klinikker i sykehuset som bruker behandlingen og Helse Bergen

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stine Camilla Gundersen, s.gunders@ous-hf.no

(/fagprosedyrer/pabegynte/sarbehandling-med-larver)