Sårhule - negativ trykkmåling

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Dette er en metode man bare bruker av og til, og som er viktig å beskrive og gjøre riktig.

Pasientgruppe

Pasienter med sårhuler

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Klinikker i sykehuset som driver med denne type målinger og Helse Bergen

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Janicke Bøe Moer

Prosedyregruppens veileder

Stine Camilla Gundersen, s.gunders@ous-hf.no

(/fagprosedyrer/pabegynte/sarhule-negativ-trykkmaling)