Sjekklister i fagprosedyrearbeidet - kriterier og utarbeidelse

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Dette er en del av strategien fra Helse Sørøst for 2018-2020. I dag er det uklart om hva som skal være kriterier for sjekklister og hvordan de bør lages. Arbeidet skal forhindre at det ikke blir sjekkliste-tretthet i organisasjonen, og at de rette prosedyrene får sjekklister.

Pasientgruppe

Alle

Målgruppe

Alt helsepersonell i sykehus

Høringsinstanser

Alle klinikker og spesielle avdelinger i OUS, Sørlandet sykehus og Helse Bergen.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Anèe Hvass

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/sjekklister-i-fagprosedyrearbeidet-kriterier-og-utarbeidelse)