Søvn - forbedring av søvn for pasienter i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Helse Fonna

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Søvn er viktig for tilfriskning og tilheling ved sykdom. I tillegg til at selve sykdommen eller skaden kan forstyrre søvnen er det flere miljømessige forhold på sykehus som kan motvirke god søvn. Eksempler på dette er forstyrrende lys og lyder, og romløsninger som ikke tar hensyn viktigheten av trygghet og opplevelse av privat sone for å falle i søvn. Selve behandlingen kan utilsiktet forstyrre døgnrytmen - slik som medikamenter som influerer på melatonin-produksjonen eller øker øyets sensitiviteten for lys. Mange helsepersonell er i liten grad klar over slike effekter og kan med økt kunnskap enkelt forhindre utilsiktede konsekvenser av behandlingen, slik som å vurdere melatonin-substitusjon. Det meste av fokuset på søvn i sykehus omhandler medikamentelle løsninger, selv om det finnes flere andre søvnfremmende tiltak og muligheter for å tilrettelegge for bedre søvn. Ensidig bruk av sovemedisiner kan påvirke søvnen og døgnrytmen negativt gjennom en rekke uønskede effekter.

Pasientgruppe

Alle pasienter innlagt på norske sykehus, både i psykisk helsevern og somatisk medisin

Målgruppe

Ved planlegging av nye sykehusbygg kan prosedyren være nyttig. I etablerte avdelinger kan leger og pleiepersonalet bruke prosedyren for å tilrettelegge for bedre søvn.

Høringsinstanser

Morten Engstrøm, NTNU

Godkjenner

klinikkdirektør Kenneth Eikeseth, Helse Fonna

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tone Elise Gjøtterud Henriksen, overlege spesialist i psykiatri, Valen Sjukehus Helse Fonna

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen, OUS

(/fagprosedyrer/pabegynte/sovn-forbedring-av-sovn-for-pasienter-i-sykehus)