Stikkskader - hvordan forebygge stikkskader på operasjonsavdelingen

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Stikkskader som skjer på operasjonsstuen kan påvirke både pasienter og de ansatte da slike skader kan overføre blodbårne sykdommer. Forskningsbaserte anbefalinger om hvordan en bør organisere arbeidet kan være med på å øke sikkerheten for både pasienter og ansatte. Hensikten med fagprosedyren er å redusere antall skader med stikkende og skjærende gjenstander på operasjonsstuen.

Pasientgruppe

Prosedyren omhandler alle pasienter som gjennomgår et kirurgisk inngrep

Målgruppe

Prosedyren gjelder under kirurgiske inngrep og vil omfatte operasjonssykepleiere, kirurger og andre ansatte på en operasjonsavdeling

Høringsinstanser

Fagutviklingssykepleiere ved andre operasjonsavdelinger organisert via NSF faggruppe for operasjonssykepleiere, samt internt ved Stavanger Universitetssjukehus

Godkjenner

Aina Hauge, avdelingssjef for operasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marianne Strand Mugaas, Anne Cecilie Mjølhus, Maria Knutsen

Prosedyregruppens veileder

Ida Mykkeltveit, universitetslektor

(/fagprosedyrer/pabegynte/stikkskader-hvordan-forebygge-stikkskader-pa-operasjonsavdelingen)