Strålebehandling mot nedre bekkenfelt (tarm) – forebygging og behandling av bivirkninger/komplikasjoner

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Anbefalinger innen feltet er i dag ikke klare og formidlet.

Pasientgruppe

Pasienter som har vært til strålebehandling mot nedre bekkenfelt (tarm)

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Skal på formell høring i Oslo universitetssykehus. Det foreligger også et ønske om høring i Helse Bergen.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kjersti Stokke

(/fagprosedyrer/pabegynte/stralebehandling-mot-nedre-bekkenfelt-tarm-forebygging-og-behandling-av-bivirkninger-komplikasjoner)