Systematisk undersøkelse av intensivpasienten ved vaktstart

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Intensivpasienter har risiko for ulike komplikasjoner og forverring av helsetilstand. Undersøkelser av intensivpasienten ved vaktstart er ikke alltid systematisk utført. Derfor er det behov for å systematisere undersøkelsen i en fagprosedyre.

Pasientgruppe

Voksne intensivpasienter

Målgruppe

Intensivsykepleiere og intensivstudenter, eventuelt andre faggrupper som har ansvar for intensivpasienter

Godkjenner

Oslo Universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stine Røsok Dahl

Prosedyregruppens veileder

Karina Henriette Tjørve

(/fagprosedyrer/pabegynte/systematisk-undersokelse-av-intensivpasienten-ved-vaktstart)