Tidlig mobilisering av pasienter med delhudstransplantat på underekstremitet etter brannskade

Status: påbegynt

Eier:Helse Bergen HF

Forventet ferdig:

Formål

Formålet med fagprosedyren er å gi evidensbaserte anbefalinger (kunnskapsbasert grunnlag) til helsepersonell som skal mobilisere brannskadepasienter med delhudstransplantat på underekstremitet.

Pasientgruppe

Pasienter med brannskade på underekstremitet som har gjennomgått delhudstransplantasjon

Målgruppe

Fysioterapeuter og annet helsepersonell som er involvert i tidlig mobilisering av disse pasientene

Høringsinstanser

Leder og overlege Kjersti Ausen, Norsk plastikkirurgisk forening - overlege Marit Catherine Orhagen, avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (OUS) - spesialfysioterapeut Cathrine Myhre, avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, OUS - overlege Kathrin Sørensen Sneve, ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim (UiT) - spesialfysioterapeut Kristin Bjørnstadjordet, fysioterapiavdelingen, St. Olavs Hospital, UiT - avdelingsoverlege Thomas Sjøberg, plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) - fysioterapeut Marit Frogum, Fysioterapiavdelingen, UNN

Godkjenner

Overlege Christer Cubon, Nasjonalt brannskadesenter, Haukeland universitetssjukehus (HUS)

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Spesialfysioterapeut Cathrine Sivertsen, fysioterapiavdelingen, HUS

Prosedyregruppens veileder

Spesialfysioterapeut Mona Kristin Aaslund PhD, fysioterapiavdelingen HUS - forskning- og fagutviklingsleder Bente Gjelsvik PhD, fysioterapiavdelingen HUS

(/fagprosedyrer/pabegynte/tidlig-mobilisering-av-pasienter-med-delhudstransplantat-pa-underekstremitet-etter-brannskade)