Tidlig mobilisering av voksne intensivpasienter

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Mobilisering av intensivpasienter krever en tverrfaglig vurdering av anestesilege, pasientansvarlig lege, fysioterapeut og intensivsykepleier. Vi håper at den planlagte fagprosedyren vil gjøre vurderingsprosessen lettere for disse aktuelle faggruppene og forbedre praksis.

Pasientgruppe

Voksne intensivpasienter over 18 år

Målgruppe

Leger, fysioterapauter og intensivsykepleiere

Høringsinstanser

Stavanger universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Iris Blanche Galapate-Edvardsen

Prosedyregruppens veileder

Otto M. Aareskjold

(/fagprosedyrer/pabegynte/tidlig-mobilisering-av-voksne-intensivpasienter)