Train-of-four (TOF) monitorering og reversering av nevromuskulær blokade - barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes en slik prosedyre om voksne, men ikke for barn.

Pasientgruppe

Barn

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Bente Tettum

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/train-of-four-tof-monitorering-og-reversering-av-nevromuskulaer-blokade-barn)