Trakeostomi - stell og håndtering av trakeostomi hos barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ønsker å sikre felles rutiner og behandling av barn 0-18 år som får innlagt trakeostomi ved OUS, samt at pasienten får tilrettelagt sykepleie og medisinsk behandling av høy kvalitet, tilpasset sitt behov. Det finnes i dag en rekke nivå 2-prosedyrer på de ulike barne- og ungdomsavdelingene. Det er et behov for å utarbeide en felles kunnskapsbasert prosedyre for barn. Denne prosedyren er et samarbeidsprosjekt mellom Kirurgisk avdeling for barn og Barne- og ungdomsklinikken.

Pasientgruppe

Barn 0-18 år

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Oslo Universitetssykehus og ett annet universitetssykehus

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Silje Helen Krabbe

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/trakeostomi-stell-og-handtering-av-trakeostomi-hos-barn)