Trendelenburgsleie - leiring av kirurgipasienten i Trendelenburgsleie

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Å leire pasienten på operasjonsbordet er et viktig ansvarsområde for operasjonssykepleiere, med mål om å opprettholde optimal sirkulasjon og beskytte muskler, nerver og trykkutsatte områder for skade. Leiringsskader i etterkant av operasjon er sjeldne, men kan være alvorlige for pasienten. Økt kunnskap vil kunne bidra til å redusere risiko for leiringsrelaterte komplikasjoner ved leiring av pasienten i Trendelenburgsleie.

Pasientgruppe

Pasienter som skal gjennomgå kirurgi i Trendelenburgs leie

Målgruppe

Alt personell som er involverte i leiringen av pasienten i forkant av kirurgi ved Trendelenburgs leie, som operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, kirurger og anestesileger

Høringsinstanser

NSFLOS-styret i faggruppe for operasjonssykepleiere

Godkjenner

avdelingssjef Aina Hauge, operasjonsavdelingen, Helse Stavanger

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tonje Øvrum Haaland, Ine Egebakken Salte

Prosedyregruppens veileder

Ida Helene Mykkeltveit

(/fagprosedyrer/pabegynte/trendelenburgsleie-leiring-av-kirurgipasienten-i-trendelenburgsleie)