Trykksår - behandling i sykehus og sykehjem

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes ikke en slik kunnskapsbasert, flerfaglig prosedyre.

Pasientgruppe

Pasienter med trykksår

Målgruppe

Leger, sykepleiere og ev. annet helsepersonell i sykehus og i primærhelsetjenesten

Høringsinstanser

Formell høring i Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus eller et annet universitetssykehus

Godkjenner

Fagdirektør Hilde Myhren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ida Bredesen

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/trykksar-behandling-i-sykehus-og-sykehjem)