Ultralydveiledet fascia iliaca compartment blokade for pasienter med hoftenære brudd

Status: påbegynt

Eier:Akershus universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Pasienter med hoftenære brudd (lårhalsbrudd, sub- og pertrokantær brudd) er ofte eldre mennesker med stor grad av komorbiditet. De er spesielt utsatt når det gjelder konsenkvens av smerter og systematisk smertelindring. Fascia iliaca compartment (FIC) blokade anlagt med blindteknikk er standard som en del av multimodal smertebehandling i påvente av operasjon. Hensikten med FIC blokade er å gi mer balansert smertelindring, redusere bruk av opioider, spesielt i forkant av operasjon og i noen tilfeller også i etterkant av. FIC blokade gir effektiv smertelindring for innleggelse av spinalbedøvelse samtidig som tiden det tar å legge spinalbedøvelse forkortes (Steenberg & Møller, 2018; Gupta & Kamath, 2020). Forskning tyder på at ultralydveiledet teknikk er den beste metoden for å legge perifere nerveblokader (Lewis, Price, Walker, McGrattan, Smith, 2015). Ultralyd gir visualisering av fascia iliaca, slik at injeksjon av lokalanestesimidler blir mer nøyaktig enn ved blind teknikk. Anestesipersonell har en unik mulighet til å oppnå kompetanse på ultarlydveiledede prosedyrer. Per dags dato er det ulikheter i tjenestetilbudet fordi vi ikke har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å følge opp disse pasientene etter innkomst. Hensikten med denne fagprosedyren er å sikre en kunnskapsbasert og enhetlig fremgangsmåte for helsepersonell som skal legge FIC blokade og observere pasienter i etterkant. I forbindelse med implementering av sykepleieutførte ultralydveiledet FIC blokade vil denne fagprosedyren kunne styrke og kvalitetssikre fagkompetansen.

Pasientgruppe

Voksne pasienter (>18 år) med hoftenære brudd (lårhalsbrudd, sub- og pertrokantær brudd)

Målgruppe

Anestesikyndig personell som har fått teoretisk og praktisk opplæring samt kompetansevurdering/utsjekk på prosedyren ultralydveiledet FIC-blokade

Høringsinstanser

Rune Sollien, fagsykepleier Orto-anestesi, Akershus Universitetssykehus - Liv Ingunn Rykkje Dieseth, konstituert avdelingsleder anestesiavdelingen, Ahus - Paolo Gava, overlege anestesiavdelingen, Ahus, - Mads Are Heie, seksjonsleder anestesiavdelingen, Ahus - Silje Solberg Dahlen, anestesisykepleier og fagsykepleier, Ahus. Ekstern høring: Frank Tollånes, fagansvarlig overlege, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Godkjenner

Anne Karin Lindahl, direktør i kirurgisk divisjon, Ahus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ethel Tolentino, anestesisykepleier, Ahus - Anne Sofie Melleby, anestesisykepleier, Ahus

Prosedyregruppens veileder

Paolo Gava, anestesilege/overlege, Ahus

(/fagprosedyrer/pabegynte/ultralydveiledet-fascia-iliaca-compartment-blokade-for-pasienter-med-hoftenaere-brudd)