Utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Enkelte barn og unge med funksjonsnedsettelser fremviser atferd som bidrar til store utfordringer for barnet og barnets omgivelser. Årsakene til atferdsvanskene kan være mange og det er viktig å kvalitetssikre utredning og behandlingstilbudet som gis i spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for god praksis og et mer likeverdig tjenestetilbud i regionen.

Pasientgruppe

Barn og unge med funksjonsnedsettelser som fremviser utfordrende atferd

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med pasientgruppen, primært i spesialisthelsetjenesten

Høringsinstanser

Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst og aktuelle brukerorganisasjoner. Andre høringsinstanser er ikke avklart.

Godkjenner

Bjørg Halvorsen, leder Regionsenter for habiliteringstjenestene for barn og unge (RHABU) Helse Sør-Øst

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Anett Olsen, rådgiver Regionsenter for habiliteringstjenestene for barn og unge (RHABU) Helse Sør-Øst

(/fagprosedyrer/pabegynte/utredning-og-behandling-av-utfordrende-atferd-hos-barn-og-unge)