Vektdyne brukt i sykehus for pasienter innen psykisk helse og avhengighet

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Dette er et felt hvor det er usikkerhet om effekt samt om sikkerhet.

Pasientgruppe

Pasienter innen psykisk helse og avhengighet

Målgruppe

Pasienter, leger, vernepleiere og sykepleiere

Høringsinstanser

Relevante klinikker ved Oslo universitetssykehus, Råd for metodevurdering og sykehusets ledermøte

Godkjenner

Fagdirektør Hilde Myhren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Trine Lise Bakken

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/vektdyne-brukt-i-sykehus-for-pasienter-innen-psykisk-helse-og-avhengighet)