Intralipid 500 ml er utgått – 100 ml er tilgjengelig

Intralipid 500 ml er utgått – 100 ml er tilgjengelig
Illustrasjon: Colourbox.com
Publisert 20. januar 2022 | Sist oppdatert 25. mai 2023

 

Intravenøs lipidemulsjon brukes som antidot ved livstruende tilstander og hjertestans forårsaket av lokalanestetika av amid-typen, som bupivakain, lidokain og ropivakain. Veiledning om indikasjon og dosering er angitt i Giftinformasjonens antidottekst om lipidemulsjoner

Intralipid 200 mg/ml i volum på 500 ml har vært det foretrukne produktet i beredskap for denne indikasjonen. Fra januar 2022 er det ikke lenger produksjon av 500 ml-poser. Sykehus som nå skal kjøpe inn lipidemulsjon som antidot, må derfor enten velge Intralipid 200 ml/ml i volum på 100 ml eller erstatte med øvrige lipidemulsjoner i volum på 500 ml. 

I studiene som ligger til grunn for anbefalingene om bruk av lipidemulsjon som antidot, er det i hovedsak brukt renset soya tilsvarende Intralipid 200 mg/ml (se omtale i Felleskatalogen). Erfaringen er derfor knyttet til bruk av denne typen lipidsammensetning. SMOFlipid har for eksempel en annen lipidsammensetning (se omtale i Fellekatalogen). Det er likevel grunn til å forvente at andre lipidformuleringer har tilsvarende klinisk effekt. Så lenge egentoksisiteten av andre typer lipidemulsjoner ikke er høyere enn for renset soya, kan disse derfor velges som antidot. Virkningsmekanismene som antidot er ikke fullstendig klarlagt. 

Den praktiske ulempen med 100 ml-poser er hyppigere poseskift under behandlingen. De fleste sykehus behandler riktignok svært få pasienter per år med indikasjon for lipidemulsjon som antidot.