${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Karbonmonoksidforgiftning som ikke skyldes brann

Publiseringsdato 08.05.2020
Karbonmonoksidforgiftning som ikke skyldes brann
Foto: Colourbox
Ferietid betyr for mange båtliv, hyttekos, grilling, telting, campingturer og kanskje oppussing? Av erfaring vet Giftinformasjonen at flere blir karbonmonoksidforgiftet i denne perioden. Dette skyldes blant annet manglende erfaring og kunnskap om riktig og trygg bruk av utstyr som aggregater, gassdrevne apparater, griller eller lignende. Giftinformasjonen ønsker å gjøre helsepersonell oppmerksomme på problemstillingen.

Mange er kjent med at karbonmonoksid (CO) dannes ved brann. Men også i andre situasjoner og under andre forhold vil CO kunne dannes og føre til forgiftninger. Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom, kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid. Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat,og grilling og lignende i fortelt/telt /under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige CO-forgiftninger.

Forgiftning kan også oppstå på grunn av feil eller manglende vedlikehold på apparater/utstyr som fører til dannelse av CO. Feil på propandrevne apparater som for eksempel vannvarmere på hytter kan raskt danne større mengder kullos. Ikke sjelden får Giftinformasjonen henvendelser om akutte forgiftninger på grunn av propandrevene apparater der det mistenkes propanforgiftning, hvor årsaken i stedet er den langt farligere gassen CO.

Foster er særlig følsom for CO, gravide skal følges opp selv ved milde symptomer

Gravide har et økt oksygenforbruk samtidig som den oksygenbærende kapasiteten er redusert. Ved CO-forgiftning vil oksygendiffusjonen til placenta reduseres på grunn av hypoksi hos mor. I tillegg har føtalt hemoglobin, HbF, særlig høy affinitet for CO. Sammen med forskjeller i kinetikk forklarer dette hvorfor et foster har en høyere risiko for morbiditet i form av nevrologisk sekvele samt mortalitet.

Man kan ikke vurdere et fosters risiko for CO-forgiftning ut fra COHb-målinger hos mor. Grad av forgiftning hos foster måles indirekte. Fosteret kan overvåkes med CTG fra 26. svangerskapsuke. Før uke 26 undersøkes fosteret primært med ultralydundersøkelse med Doppler.

Gravide helt uten symptomer behøver normalt ikke følges opp etter akutt eksponering. Gravide med milde symptomer skal følges opp. Giftinformasjonen vurderer hver situasjon individuelt. Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Symptomer på karbonmonoksidforgiftning

Forgiftningssymptomene ved CO forgiftninger er ofte uspesifikke. Vanlig er kvalme, utmattelse, hodepine, svimmelhet, tungpust, oppkast og diaré. I alvorlige tilfeller kan forgiftning føre til koma, respirasjonsstans, hjertestans, kramper og død. Oksygentilførsel, overvåkning og symptomatisk behandling er sentralt i oppfølgingen av disse pasientene.

For mer informasjon behandling av CO forgiftning, se Giftinformasjonens behandlingsanbefaling for karbonmonoksidforgifting - “Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning”