${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Lungeskader etter bruk av e-sigaretter

Publiseringsdato 19.12.2019
USA har siden sommeren 2019 hatt mange tilfeller med alvorlige lungeskader i forbindelse med bruk av THC-holdige e-sigaretter eller «vaping». Slike tilfeller kan også dukke opp i Norge.

Det har fra juni til desember 2019 blitt rapportert om 2409 hospitaliserte pasienter og 52 dødsfall på grunn av EVALI (E-cigarette, or Vaping, product use-Associated Lung Injury) fra alle 50 stater i USA ifølge rapporter fra CDC (Center for Disease Control and Prevention). Det er færre rapporterte tilfeller i Europa, men det har i desember dukket opp to mistenkte tilfeller i Sverige.

Årsaken til symptomene er ikke fullstendig kartlagt, men i de fleste tilfeller har pasienten brukt THC*-holdig e-væske/e-juice. Man mistenker foreløpig at vitamin E acetat (fortykningsprodukt i THC-holdige e-væsker) kan bidra til lungeskadene, men mange ulike substanser undersøkes, og det kan være flere årsaker. Symptomene er foreløpig ikke assosiert med et spesifikt merke e-væske. Det foregår undersøkelser fortløpende av blant annet CDC og FDA (Food and Drug Administration). 

Symptomene kan utvikles over dager til uker i form av kvalme, oppkast, diare og buksmerter, tiltagende dyspné, og hoste. I de aller fleste tilfellene i USA var pasientene under 35 år.

I Norge kan slike produkter importeres illegalt, og tilfeller kan komme også her. Man bør være oppmerksomme på de nevnte symptomer/tegn hos mennesker som bruker e-sigaretter. Sykdommen kan initialt forveksles med bla. influensa, men ved EVALI kan også luftveissymptomene bli meget alvorlige og vanskelig å håndtere. Giftinformasjonen ønsker å ha oversikt over situasjonen og eventuelle tilfeller i Norge. Ved mistenkte tilfeller eller spørsmål om symptomer og behandling, kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon (telefon 22 59 13 00, døgnåpen tjeneste).


For informasjon om behandling, se for eksempel UpTodate https://www.uptodate.com/contents/e-cigarette-or-vaping-product-use-associated-lung-injury-evali.

For mer informasjon om utbruddet, se CDC: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html


*THC = Tetrahydrocannabidiol (virkestoff i cannabis, hasj etc.)