Tilgang på antivenin mot huggormforgiftning

Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab tradisjonelt vært det mest brukte antiveninproduktet, og produktet vil være tilgjengelig også for årets sesong. Det alternative produktet Viperfav vil være lite tilgjengelig i 2023. Nedenfor følger en kort veiledning fra Giftinformasjonen om antivenin.

Publisert 05. mai 2023 | Sist oppdatert 05. mai 2023

For huggormsesongen 2023 vil ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) sannsynligvis være den eneste tilgjengelige antivenin-behandlingen. I Norge har vi størst erfaring med bruk av ViperaTab, så dette medfører ingen endringer i gjeldende praksis og anbefalinger. Det alternative produktet, equine Fab-2-fragmenter (Viperfav), har tilsvarende klinisk effekt og kan brukes ved samme indikasjoner. For årets sesong er det tilstrekkelig å se på ViperaTab.

For indikasjoner og ytterligere informasjon, se Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning og/eller aktueltsaken Huggormforgiftninger. Ha lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for mer informasjon eller hjelp til vurdering.

Dosering av ViperaTab (tilgjengelig i 2023)

  • Voksne og barn: Fortynn 2 ampuller (200 mg) i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml.
  • Gi som i.v. infusjon over 30 minutter.
  • Ved manglende effekt, tilbakevendende symptomer/tegn eller hvis lokale reaksjoner fortsetter å bre seg utover, gjenta dosen.

Dosering av Viperfav (lite tilgjengelig i 2023)