Behandling av huggormforgiftning

Publiseringsdato 18.10.2021
Behandling av huggormforgiftning

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlige forgiftninger, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut de pasientene som trenger sykehusbehandling og antivenin (motgift). Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i vurderingen og behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2021.

Behandlingsanbefaling med utfyllende informasjon beregnet på helsepersonell finnes her.

Førstehjelp

 • Affisert kroppsdel holdes høyt og mest mulig i ro.
 • Bittstedet skal være helt i fred.
 • Ro og hvile. Immobiliser pasienter så godt som mulig under ev. transport.

Tidlige vurderinger

 • Barn, risikopasienter og alle symptomatiske pasienter skal til legevakt eller sykehus etter huggormbitt.
 • Voksne med minimal lokal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen hjemme med veiledning.
 • Fravær av symptomer og kliniske tegn to timer etter bittet tyder på minimal injeksjon av huggormgift. 
 • Hvis bittet skjer på en øy eller langt fra sivilisasjonen, frakt personen til mer sentrale områder.

Lokale reaksjoner som brer seg er hovedproblemet

 • Tidlige systemiske reaksjoner som sykdomsfølelse, mage- og tarmsymptomer og svimmelhet er vanlig.
 • Blodtrykksfall er en indikasjon på giftinjeksjon, og kan være behandlingstrengende.
 • Smerte, hevelse og blårød misfarging er vanlige lokale reaksjoner. Hevelsen kan bre seg og omfatte hele ekstremiteten/kroppen, og en begynnende spredning er spesielt viktig å fange opp.
 • Et tips for å fange opp spredning av lokalreaksjon, er å markere utbredelsen med markørpenn og følge utviklingen, for eksempel hver time. Foto kan også benyttes for å følge progresjonen.

Antivenin 

 • Antivenin er god og effektiv behandling av huggormbitt hvis behandlingen starter i tide.
 • I Norge er det to alternative produkter som brukes i behandling av mennesker. ViperaTab (lenke til antidottekst) vil være tilgjengelig i 2021. Viperfav (lenke til antidottekst) er tilsvarende effektivt, men det er varslet mangel på dette produktet fram til 2022. Se eventuelt Tilgang på huggormantivenin i 2021 for mer informasjon.
 • De viktigste indikasjonene for antivenin er:
  • Rask progresjon av lokale symptomer/tegn eller situasjoner der hevelsen er i utvikling og kan gi alvorlige komplikasjoner (eks. ødem/fargeforandring som ved bitt i hånden ser ut til å nå albue innen få timer).
  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling, eller som er tilbakevendende.

Huggormforgiftning er ikke en allergi

 • Av og til blir Giftinformasjonen kontaktet av helsepersonell som tenker på huggormforgiftninger som en allergireaksjon, tilsvarende for eksempel allergi mot veps eller bier.
 • Giftinformasjonen vil derfor presisere at både lokale og systemiske reaksjoner på huggormbitt skyldes giftvirkning. Huggormforgiftning skal ikke vurderes, behandles eller følges opp som en allergireaksjon, og bruk av eks. EpiPen for å forebygge reaksjon ved senere bitt er ikke indisert. 
 • Antihistaminer og adrenalin kan likevel ha plass i den symptomatiske behandlingen, men da av andre årsaker enn allergi.

Giftinformasjonen har informasjon om huggormbitt også til allmennheten


Henvendelser til Giftinformasjonen om mulig huggormbitt, oppdatert gjennom sesongen 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 0 1 1 0 0 2 0
Februar 0 0 1 0 1 3 0
Mars 4 2 8 1 1 6 6
April 9 15 5 9 29 32 33
Mai 15 44 34 78 42  51  67 
Juni 37 55 52 105  65   137 173
Juli 78 88 83 137 117  125 311
August 81 47 47 55 72   122  166
September 33 37 19 20 23   31  60
Oktober 5 13 4 6 10 10*
November 0 0 3 2  
Desember 1 0 0 0  
Totalt    263      302      257      413      356      521              

 
* Tall fram til 18.10.2021

Tabellen viser månedsvariasjon i antall henvendelser til Giftinformasjonen om mulige huggormbitt, sist oppdatert 18.10.2021. 
 

Aldersfordeling 18.10.2021.PNG
Alder på pasientene ved henvendelser om mulig huggormbitt til Giftinformasjonen i 2021, sist oppdatert 18.10.2021.
Månedsvariasjon 18.10.2021.PNG
Årsvariasjon i antall henvendelser om huggormbitt til Giftinformasjonen, sist oppdatert 18.10.2021.

Relevante søkeord: Vipera berus, hoggorm, hoggormbitt, huggorm, huggormbitt, orm, slange, giftig slange, slangebitt, ormebitt, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.