${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandling av huggormforgiftning

Publiseringsdato 28.06.2022
Behandling av huggormforgiftning
Huggorm Foto: Colourbox

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlige forgiftninger, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i vurderingen og behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser gjennom huggormsesongen 2022.

Behandlingsanbefaling med utfyllende informasjon beregnet på helsepersonell finnes her.

Førstehjelp

 • Affisert kroppsdel holdes høyt og mest mulig i ro.
 • Bittstedet skal være helt i fred.
 • Ro og hvile. Immobiliser pasienter så godt som mulig under eventuell transport.

Tidlige vurderinger

 • Barn, risikopasienter og alle symptomatiske pasienter skal til legevakt eller sykehus etter huggormbitt.
 • Voksne med minimal lokal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen hjemme med veiledning.
 • Fravær av symptomer og kliniske tegn to timer etter bittet tyder på minimal injeksjon av huggormgift. 
 • Hvis bittet skjer på en øy eller langt fra sivilisasjonen, frakt personen til mer sentrale områder.

Lokale reaksjoner som brer seg er hovedproblemet

 • Tidlige systemiske reaksjoner som sykdomsfølelse, mage- og tarmsymptomer og svimmelhet er vanlig.
 • Blodtrykksfall er en indikasjon på giftinjeksjon, og kan være behandlingstrengende.
 • Smerte, hevelse og blårød misfarging er vanlige lokale reaksjoner. Hevelsen kan bre seg og omfatte hele ekstremiteten/kroppen, og en begynnende spredning er spesielt viktig å fange opp.
 • Et tips for å fange opp spredning av lokalreaksjon, er å markere utbredelsen med markørpenn og følge utviklingen, for eksempel hver time. Foto kan også benyttes for å følge progresjonen.

Antivenin 

 • Antivenin er god og effektiv behandling av huggormbitt hvis behandlingen starter i tide.
 • I Norge er det to alternative produkter som brukes i behandling av mennesker. ViperaTab (lenke til antidottekst) vil være tilgjengelig i 2022. Viperfav (lenke til antidottekst) er tilsvarende effektivt, men det er varslet fortsatt mangel på dette produktet. Se eventuelt Tilgang på huggormantivenin i 2021 for mer informasjon.
 • De viktigste indikasjonene for antivenin er:
  • Rask progresjon av lokale symptomer/tegn eller situasjoner der hevelsen er i utvikling og kan gi alvorlige komplikasjoner (eks. ødem/fargeforandring som ved bitt i hånden ser ut til å nå albue innen få timer).
  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling, eller som er tilbakevendende.

Huggormforgiftning er ikke en allergi

 • Av og til blir Giftinformasjonen kontaktet av helsepersonell som tenker på huggormforgiftninger som en allergireaksjon, tilsvarende for eksempel allergi mot veps eller bier.
 • Giftinformasjonen vil derfor presisere at både lokale og systemiske reaksjoner på huggormbitt skyldes giftvirkning. Huggormforgiftning skal ikke vurderes, behandles eller følges opp som en allergireaksjon, og bruk av eks. EpiPen for å forebygge reaksjon ved senere bitt er ikke indisert. 
 • Antihistaminer og adrenalin kan likevel ha plass i den symptomatiske behandlingen, men da av andre årsaker enn allergi.

Giftinformasjonen har informasjon om huggormbitt også til allmennheten


Henvendelser til Giftinformasjonen om mulig huggormbitt, oppdatert gjennom sesongen 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januar 1 0 0 2 0 3
Februar 1 0 1 3 0 2
Mars 8 1 1 6 6 12
April 5 9 29 32 33 23
Mai 34 78 42  51  67  39
Juni 52 105  65   137 173 77*
Juli 83 137 117  125 312  
August 47 55 72   122  166  
September 19 20 23   31  60  
Oktober 4 6 10 16  
November 3 2 2  
Desember 0 0 0  
Totalt    257      413      356      521         835       

 * Tall fram til 28.6.22

Tabellen viser månedsvariasjon i antall henvendelser til Giftinformasjonen om mulige huggormbitt, sist oppdatert 28.6.2022. 

Aldersfordeling 28.6.22.PNG
Alder på pasientene ved henvendelser om mulig huggormbitt til Giftinformasjonen i 2022, sist oppdatert 28.6.2022.

 

Månedsvariasjon 28.6.22.PNG
Årsvariasjon i antall henvendelser om huggormbitt til Giftinformasjonen, sist oppdatert 28.6.2022.

Relevante søkeord: Vipera berus, hoggorm, hoggormbitt, huggorm, huggormbitt, orm, slange, giftig slange, slangebitt, ormebitt, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.