${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Huggormforgiftninger

Publiseringsdato 06.12.2023
Huggormforgiftninger
Huggorm Foto: Colourbox

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlige forgiftninger, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i vurderingen og behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser gjennom huggormsesongen året.

 

Behandlingsanbefaling med utfyllende informasjon beregnet på helsepersonell finnes her: Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Førstehjelp

 • Affisert kroppsdel holdes høyt og mest mulig i ro.
 • Bittstedet skal være helt i fred.
 • Ro og hvile. Immobiliser pasienter så godt som mulig under eventuell transport.

Tidlige vurderinger

 • Barn, risikopasienter og alle symptomatiske pasienter skal til legevakt eller sykehus etter huggormbitt.
 • Voksne med minimal lokal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen hjemme med veiledning.
 • Fravær av symptomer og kliniske tegn to timer etter bittet tyder på minimal injeksjon av huggormgift. 
 • Hvis bittet skjer på en øy eller langt fra sivilisasjonen, frakt personen til mer sentrale områder.

Lokale reaksjoner som brer seg er hovedproblemet

 • Tidlige systemiske reaksjoner som sykdomsfølelse, mage- og tarmsymptomer og svimmelhet er vanlig.
 • Blodtrykksfall er en indikasjon på giftinjeksjon, og kan være behandlingstrengende.
 • Smerte, hevelse og blårød misfarging er vanlige lokale reaksjoner. Hevelsen kan bre seg og omfatte hele ekstremiteten/kroppen, og en begynnende spredning er spesielt viktig å fange opp.
 • Et tips for å fange opp spredning av lokalreaksjon, er å markere utbredelsen med markørpenn og følge utviklingen, for eksempel hver time. Foto kan også benyttes for å følge progresjonen.

Antivenin 

 • Antivenin er god og effektiv behandling av huggormbitt hvis behandlingen starter i tide.
 • I Norge er det to alternative produkter som brukes i behandling av mennesker. ViperaTab (lenke til antidottekst) vil være tilgjengelig i 2023. Viperfav (lenke til antidottekst) er tilsvarende effektivt, men det er varslet fortsatt mangel på dette produktet. Se eventuelt Tilgang på antivenin mot huggormforgiftning for mer informasjon.
 • De viktigste indikasjonene for antivenin er:
  • Rask progresjon av lokale symptomer/tegn eller situasjoner der hevelsen er i utvikling og kan gi alvorlige komplikasjoner (eks. ødem/fargeforandring som ved bitt i hånden ser ut til å nå albue innen få timer).
  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling, eller som er tilbakevendende.

Huggormforgiftning er ikke en allergi

 • Av og til blir Giftinformasjonen kontaktet av helsepersonell som tenker på huggormforgiftninger som en allergireaksjon, tilsvarende for eksempel allergi mot veps eller bier.
 • Giftinformasjonen vil derfor presisere at både lokale og systemiske reaksjoner på huggormbitt skyldes giftvirkning. Huggormforgiftning skal ikke vurderes, behandles eller følges opp som en allergireaksjon, og bruk av eks. EpiPen for å forebygge reaksjon ved senere bitt er ikke indisert. 
 • Antihistaminer og adrenalin kan likevel ha plass i den symptomatiske behandlingen, men da av andre årsaker enn allergi.

Giftinformasjonen har informasjon om huggormbitt også til allmennheten


Henvendelser til Giftinformasjonen om mulig huggormbitt, oppdatert gjennom sesongen 

 201820192020202120222023
Januar002030
Februar013022
Mars1166120
April92932332324
Mai7842 51 67 3983
Juni105 65 13717394185
Juli137117 125312164162
August5572  122 16695121
September2023  31 603297
Oktober610161514
November2213
Desember0031*
Totalt413 356  521    835     483692

 * Tall tom. 6.12.23

Tabellen viser månedsvariasjon i antall henvendelser til Giftinformasjonen om mulige huggormbitt, til og med 6.12.2023. 

Aldersfordeling 6.12.23.PNG
Figuren viser aldersfordeling på pasienter med mulig huggormbitt fram til 6.12.23.
Månedsvariasjon 1.12.2023.PNG
Figuren viser antall henvendelser om mulige huggormbitt hos mennesker fra 2019 til 1. desember 2023.

 

Relevante søkeord: Vipera berus, hoggorm, hoggormbitt, huggorm, huggormbitt, orm, slange, giftig slange, slangebitt, ormebitt, antall henvendelser, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.