Forgiftninger

Giftinformasjonen

Antidotdatabasen

Giftinformasjonen har samlet inn informasjon om lagerholdte antidoter i Norge. Sykehusene har bidratt med innhold til databasen og Giftinformasjonen vedlikeholder oversikten.

Her finner du oversikten: Antidotdatabasen.