Forgiftninger

Giftinformasjonen

Tarmskylling

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2016.

Tarmskylling kan, i alle fall i teorien, redusere systemisk absorpsjon av giftstoffer. Metoden vurderes en sjelden gang for enkelte agens. Dette gjelder først og fremst når andre former for gastrointestinal dekontaminering (ventrikkelskylling, medisinsk kull) er lite effektivt.

Indikasjoner

Vi har ikke tradisjon for å gjøre tarmskylling i Norge, men metoden vurderes når det forventes (meget) alvorlig forgiftning med:

 • Jern, litium, kalium (og eventuelt andre agens som adsorberes dårlig av kull) 
 • Depottabletter
 • Bodypackere og bodystuffere

Giftinformasjonen kan kontaktes for diskusjon.

Kontraindikasjoner

 • Aspirasjonsfare (f.eks. bevisstløse pasienter eller pasienter uten svelgerefleks som ikke er intubert)
 • Tarmobstruksjon eller perforasjon av tarm 
 • Ileus
 • Hemodynamisk ustabilitet
 • Klinisk signifikant GI-blødning
 • Vedvarende oppkast
 • Inntak av etsende stoff

Fremgangsmåte

Tarmskylling gjøres ved at polyetylenglykolløsning gis p.o. med sonde (12F) inntil avføringen er klar. Dette kan ta mange timer. Pasienten bør sitte eller ha sengeenden hevet til minst 45 grader. Ved kvalme anbefales antiemetikum (metoklopramid).

Dosering til personer > 12 år: 1500 – 2000 ml/time

Dosering barn 6 – 12 år: 1000 ml/time

Dosering til barn 9 mnd – 6 år: 500 ml/time

Sentrale referanser

 1. Position Paper: Whole Bowel Irrigation. Clinical Toxicology 2004;42(6):843-54, og denne artikkelens utkast til oppdatering 2014.

Relevante søkeord: tarmskylling, whole bowel irrigation, WBI, gastrointestinal dekontaminering, forgiftningsbehandling, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2016.