Forgiftninger

Giftinformasjonen

Giftkjeks (Conium maculatum) - Behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2019.

 

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Giftkjeks (Conium maculatum) er en svært giftig plante. Selv små mengder kan gi alvorlig forgiftning, og alle inntak må følges opp.

Planten inneholder de giftige alkaloidene coniin og gammaconicein, som er strukturelt like nikotin. Inntak av planten kan forårsake uttalt CNS-påvirkning og gir i alvorlige tilfeller kramper, paralyse og død. Selv små mengder kan gi alvorlig forgiftning, og alle inntak må følges opp.

Inntak av Hundepersille (Aethusa cynapium) følges opp på samme vis, men det er lite litteratur som omhandler denne planten.

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Coniin virker på nevromuskulære synapser. Effektene er komplekse og doseavhengige. Hovedmekanismen ved forgiftning er stimulering av nikotinerge reseptorer. Reseptorstimuleringen fører til natriuminfluks i cellen, depolarisering av cellemembraner og utløsning av aksjonspotensial. Selv om effektene på nikotinkontrollerte reseptorer først er stimulerende, etterfølges den etter kort tid av en hemmende (depressiv) kurarelignende fase. Ufrivillige bevegelser kan opptre, deretter muskelsvakhet og paralyse som kan føre til respirasjonsdepresjon og respirasjonsstans.

Toksiske doser

Alle inntak må følges opp, selv små mengder kan gi alvorlige forgiftninger.
Forgiftninger kan oppstå ved inntak av friskt og tørket materiale, plantesaft, frukter eller avkok av blader.

Symptomer og kliniske tegn

Peroralt:

Symptomer kan oppstå allerede fra 15 - 30 minutter etter inntaket på grunn av raskt opptak av plantegifter. Det kliniske bildet ved moderat og alvorlig forgiftning er bifasisk, med en stimulerende fase etterfulgt av en hemmende fase/paralyse.

Fase 1:

Innledningsvis er det en stimulerende fase. De første symptomene skyldes en direkte irriterende effekt på slimhinnene i svelg, spiserør, mage og tarm med kraftige magesmerter, kraftig spyttsekresjon, kvalme og oppkast.
Hypertensjon, takykardi og fasikulasjoner i skjelettmuskulatur og tonisk-kloniske sammentrekninger av ulike lemmer er karakteristisk.

Fase 2:

I andre fase følger muskelsvakhet, hypotensjon, bradykardi, dyspne og paralyse som til slutt kan føre til koma og respirasjonssvikt.

Lett forgiftning:

 • Mage/tarm symptomer med kvalme og oppkast
 • Tørste
 • Lett agitasjon/uro

Moderat forgiftning:

 • Alvorlige mage/tarmsymptomer
 • Økt/kraftig spyttsekresjon
 • Magesmerter
 • I tidlig fase miose, men i senere fase mydriasis
 • Muskelsvakhet, hypotoni og nedsatt bevegelse, særlig i bena
 • Muskelfasikulasjoner og skjelvinger
 • Myalgi
 • Trøtthet
 • Takykardi
 • Takypné

Alvorlig forgiftning:

 • Bradykardi
 • Hypotensjon
 • Kramper
 • Rhabdomyolyse
 • Nyresvikt, sekundært til rhabdomyolyse
 • Paralyse
 • Respirasjossvikt /respirasjonsparalyse/respirasjonsstans
 • Koma
 • Død

Coniin kan ha en direkte myotoksisk effekt da det er observert rhabdomyolyse og akutt nyresvikt i tilfeller uten kramper.

Supplerende undersøkelser

 • Overvåk CNS, hjertet (EKG-overvåking) og respirasjon
 • Serumelektrolytter
 • Nyrestatus

Overvåkning og behandling

 • Skyll munn og gi drikke
 • Vurder manuell brekningsfremkalling på stedet ved sikkert inntak, særlig hvis det er langt til sykehus.
 • Brekkmiddel er kontraindisert pga. risiko for raskt innsettende kramper
 • Ventrikkelskylling og kull kan vurderes, men pga faren for raskt innsettende kramper, anbefales intubering/beskyttelse av luftveier før eventuell ventrikkelskylling eller administrasjon av medisinsk kull.
 • Det er ingen kjent antidot

Behandlingen er symptomatisk:

 • Benzodiazepiner ved kramper
 • Mekanisk ventilering om nødvendig
 • Hypotensjon, bradykardi og rhabdomyolyse behandles etter standard retningslinjer
 • Nyresvikt dialyseres etter vanlige kriterier

Pasienter som ikke har fått symptomer 8 timer etter inntak kan normalt sendes hjem.

Sentrale referanser

 • Vetter J Poison Hemlock (Conium maculatum L.) Food and chemical toxicology 2004;42:1373-82
 • Fiesseler FW, Shih RD. Poison hemlock. Critical care toxicology. Elsevier Mosby inc. 2005. kap. 124: 1319 - 1323 (XM)
 • Cooper et al. Poisonous plants in Britain. 1984 
 • Rizzie D, Basile C, Di Maggio A, Sebastio A, Introna Jr. F, Rizzi R, Scatizzi A, De Marco S, Smialek JE. Clinical spectrum of accidental hemlock poisoning: Neurotoxic manifestations, rhabdomyolysis and acute tubular necrosis. Nephrol dial transplant 1991;6:939-943
 • López TA, Cid MS, Bianchini ML. Biochemistry of hemlock (Conium maculatum L.) alkaloids and their acute and chronic toxicity in livestock. A review. Toxcon 1999;37:841-65
 • Drummer OH, Roberts AN, Bedford PJ, Crump KL, Phelan MH. Three deaths from hemlock poisoning. Case report. The medical j Australia 1995;162:592-3
 • Schep LJ, Slaughter RJ, Beasley DMG. Nicotinic plant poisoning. Clin Tox 2009;47:771-81(G-6)
 • Toxinz.com Australia. Poisons information. Conium maculatum. 14.05.2008
 • Foster PF Mc Fadden R, Trevino P, Galliardt S, Kopczewski LA, Gugliuzza K, Gonzalez Z, Wright F. Successful transplantation of donor organs from a hemlock poisoning victim. Transplantation 2003;76(5):874-6 (6)
 • Frank BS, Michelson WB, Panter KE, Gardner DR. Ingestion of Poison hemlock (Conium maculatum) West J med 1995; 163:573-4 (6)
 • Fhrone D, Pfãnder HJ. Conium maculatum L. Poisonous plants 2. ed. Manson publishing 2004: 47-9 (XM)
 • West PL, Horowitz BZ, Montanaro MT, Lindsay JN. Poison hemlock – induced respiratory failure in a toddler. Pediatric emergency care 2009;25(11):761-3(G-6)
 • Livestock-poisoning plants of California. Conium maculatum. ANR Publication 8398, 2010: 32.
 • Karakasi M.V., Tologkos S., Papadatou V., Raikos N., Lambropoulou M., Pavlidis P. Conium maculatum intoxication: Literature review and case report on hemlock poisoning. Forensic science review. 31 (1) (pp 23-36), 2019.
 • Brtalik D., Stopyra J., Hannum J. Intravenous Poison Hemlock Injection Resulting in Prolonged Respiratory Failure and Encephalopathy. Journal of Medical Toxicology. 13 (2) (pp 180-182), 2017.
 • Chen H.Y., Horng H., Smollin C. Mistaking poison hemlock for wild celery resulted in rapid respiratory arrest.
 • Clinical Toxicology. Conference: 2015 Annual Meeting of the North American Congress of Clinical Toxicology, NACCT 2015. San Francisco, CA United States. Conference Publication: (var.pagings). 53 (7) (pp 766), 2015.
 • Konca C., Kahramaner Z., Bosnak M., Kocamaz H. Hemlock (conium maculatum) poisoning in a child. Turkiye Acil Tip Dergisi. 14 (1) (pp 34-36), 2014.
 • Lung D.D., Scott B.J., Wu A.H.B., Gerona R.R. Prolonged ventilatory failure and flaccid quadriparesis after ingestion of poison hemlock. Muscle and Nerve. 48 (5) (pp 823-827), 2013.
 • Erenler A.K., Baydin A., Duran L., Yardan T., Turkoz B. A case of respiratory failure due to poison hemlock poisoning presented to an emergency department. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 18 (4) (pp 235-238), 2011.
 • Colombo M.L., Marangon K., Locatelli C., Giacche M., Zulli R., Restani P. Hemlock poisoning due to plant misidentification. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 1 (4) (pp 43-47), 2009.
 • Biberci E. et al. Acute repiratory arrest following hemlock (Conium maculatum) intoxication. Clinical toxicology 40 (4) 517 – 518, 2002.

Relevante søkeord:
Giftig, forgiftning, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon, conium maculatum, coniine, skarntyde, giftkjeks, hemlock, poison hemlock, Aethusa cynapium, hundepersille

Historikk:
Utarbeidet 2008.
Vurdert 2019.