Cannabis - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2010.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa. Hasj er konsentrert plantesaft fra planten og omsettes som pressede plater, kuler eller "kaker". Marihuana er plantemateriale og består av tørkede toppskudd og blomster men kan også inneholde oppmalte stilker og frø. Cannabis røykes eller spises, for eksempel innbakt i kaker.

Hasj og marihuana inneholder mange cannabinoider, der THC (tetrahydrocannabinol) er det viktigste. Det finnes også legemidler med syntetisk THC, men ingen er registrerte i Norge.

Gå direkte til:

Toksisitet

 Vurder oppfølging på sykehus ved

 • alle inntak hos barn 
 • voksne med
  • sterke psykiske symptomer
  • alvorlige hjertelidelser og som får hjerte/kar symptomer
  • moderate eller alvorlige symptomer fra hjerte/sirkulasjon (mer enn lett takykardi, hypotensjon eller hypertensjon).
  • svært store inntak, for eksempel bodypacker/bodystuffer.

Ved alvorlige/svært alvorlige symptomer bør man vurdere om det kan være en blandingsforgiftning.

Symptomvarighet:

Røyking av hasj/marihuana gir oftest effekt innen få minutter og varer i noen timer (3-6 timer). Peroralt inntak gir oftest effekt innen 1-3 timer med varighet 4-6 timer. Langvarige symptomer er sett (mange timer til dager), særlig ved perorale inntak av store mengder og ved inntak hos barn. Hasj-utløste psykoser kan vare i flere uker.

Symptomer og kliniske tegn

Voksne:

Lette forgiftningssymptomer er vanlig ved rus, mens det blir svært sjelden alvorlige symptomer/kliniske tegn. Dersom det blir behandlingstrengende er dette oftest i form av kraftig uro, angst og psykose. Påvirkning på hjerte og sirkulasjon i form av hypo- eller hypertensjon og takykardi er relativt vanlig, men blir sjelden behandlingstrengende. Alvorlige symptomer er sett, blant annet fra hjerte og sirkulasjon.

Kontakt gjerne Giftinformasjonen for mer informasjon. 

Barn:

De vanligste symptomer er sløvhet, ataksi, tremor, takykardi og hypotoni. Apne, respirasjonsdepresjon og koma forekommer. Alvorlige symptomer ses også ved små doser, derfor må alle barn følges opp etter inntak. Symptomene hos barn varer ofte lenger enn hos voksne. 

Supplerende undersøkelser

Analyser av plasma eller urin brukes ikke til å vurdere forgiftningen, men kan brukes for å bekrefte inntak.

Overvåkning og behandling

Kull og ventrikkeltømming er sjelden aktuelt, men kull vurderes til barn (se eventuelt under ”Relaterte artikler”).

Behandlingen er symptomatisk. Agitasjon og angst kan behandles med benzodiazepiner. Psykose kan behandles benzodiazepiner eller antipsykotika.

I alvorlige tilfeller og ved blandingsforgiftninger kan det være nødvendig med overvåkning (bevissthet, sirkulasjon, respirasjon). Vurder EKG, for eksempel ved svært store inntak eller hjertesymptomer.

Observasjonstid:

 • Barn observeres minimum 6 timer etter inntak, oftest på sykehus.
 • Ved hjertesymptomer eller ved alvorlig hjertelidelse bør pasienten observeres på sykehus i minst 6 timer.
 • Ved svært store inntak som bodypacker/bodystuffer; kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Khiabani HZ, Mørland J. Cannabis og cannabinoider som legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen  2007;127(5):579-82.
 2. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, editors. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 ed. New York: McGraw-Hill; 2006.
 3. Shannon MW, Borron SW, Burns MJ, editors. Haddad and Winchester's clinical management of poisoning and drug overdose. 4 ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2007.
 4. Bachs L, Mørland H. Acute cardiovascular fatalities following cannabis use. Forensic Sci Int 2001;124:200-203.
 5. Fisher BAC, Ghuran A, Vadamalai et al. Cardiovascular complications induced by cannabis smoking: a case report and review of the literature. Emerg Med J 2005;22:679-680.

Relevante søkeord:
Hasj, marihuana, cannabis, cannabinoider, THC, tetrahydrocannabinol, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2010.

(/forgiftninger/rusmidler/cannabis-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)