Forgiftninger

Giftinformasjonen

Sopp som kun gir gastroenteritt - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2018.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Mange sopper gir varierende grad av gastroenteritt. Alvorlige forgiftninger er imidlertid sjeldne. Det er viktig å utelukke at andre mer giftige sopper som hvit- og grønn fluesopp, spiss- og butt giftslørsopp og flatklokkehatt er inntatt i samme måltid. Sikker identifikasjon av soppene er derfor nødvendig.

Aktuelle sopper i Norge

Sopper som kun gir gastroenteritt er en stor og heterogen gruppe. Flere enkeltarter i ulike slekter hører til denne gruppen, for eksempel enkelte kremler (Russula), risker (Lactarius) og rørsopper (Boletus).

Lette magetarm-symptomer (kvalme, oppkast og lett diaré) kan forekomme selv etter inntak av ugiftig sopp. Mulige årsaker:

 • Proteiner i sopp kan være allergener.
 • Sopp regnes generelt som tungt fordøyelig materiale.
 • Rå sopp kan inneholde varmelabile lektiner og hemolysiner.
 • Inntak av gammel eller halvråtten sopp; sopp er ferskvare.
 • Lang eller for høy temperatur ved oppbevaring av soppen.

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en matsopp om den varmebehandles i minst 15 minutter, men i Norge er soppen giftig i rå tilstand. Rødskrubb som ikke er varmebehandlet godt nok, er trolig den soppen som forårsaker flest tilfeller med gastroenteritt her i landet.

Tabell 1: Eksempler på sopp som kun gir gastrointeritt.

Norsk navn (alfabetisk)

Latinsk navn

Besk svovelsopp

Hypholoma fasciculare

Rødkremle

Russula emetica

Giftsjampinjong

Agaricus xanthodermus

Lakrisriske

Lactarius helvus

Pluggsopp*

Paxillus involutus

Potetrøyksopper

Scleroderma sp.

Rødskrubb**

Leccinum versipelle

Tårereddiksopp

Hebeloma crustuliniforme

* Pluggsopp kan tillegg gi immunmediert hemolytisk effekt etter gjentatte inntak
** Kun uten tilstrekkelig varmebehandling

Toksisitet

Toksiske doser

 • Dette er en stor gruppe sopp som gir varierende grad av gastroenteritt. 
 • Symptomene vil avhenge av soppart, mengde inntatt og individuelle forskjeller.
 • Alvorlige forgiftninger er sjeldne.
 • Det er viktig å utelukke at andre mer giftige sopper som hvit- og grønn fluesopp, spiss- og butt giftslørsopp og flatklokkehatt er inntatt i samme måltid. Sikker identifikasjon av soppene er derfor nødvendig.

Spesielle risikogrupper

Små barn, svake og eldre er mer utsatt for behandlingstrengende gastroenteritt.

Symptomer og kliniske tegn

 • Symptomer kommer vanligvis 30 minutter - 3 timer etter inntak.
 • Kvalme, magesmerter, brekninger/oppkast, diaré og svakhet er vanlig.
 • Væske- og elektrolyttforstyrrelser er de vanligste komplikasjonene.
 • Symptomene avtar vanligvis etter 3-4 timer, normalt med full restitusjon innen 24-48 timer.
 • Alvorlige forgiftninger er sjeldne.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

 • Monitorer væske- og elektrolyttbalansen ved kraftig oppkast, uttalt diaré, hemoragisk enteritt eller dehydrering.

Overvåkning og behandling

 • Vanligvis er ingen behandling nødvendig, og tilstanden kan sees an hjemme. Lav terskel for oppfølging hos lege ved mer enn lett gastroenteritt hos spedbarn, svake og eldre.
 • Ved kraftig oppkast, uttalt diaré, sterke magesmerter, hemoragisk enteritt, dehydrering eller elektrolyttforstyrrelser bør pasienten innlegges.
 • Ventrikkeltømming og aktivt kull anbefales ikke.
 • Symptomatisk behandling (væske- og elektrolyttsubstitusjon).
 • Antiemetika ved behov.

Sentrale referanser

 1. Brent et al. Mushrooms. I: Haddad and Winchester's clinical management of poisoning and drug overdose, Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2007; 4 ed; 469-72.
 2. Gawlikowski T et al. Edible mushroom-related poisoning: A study on circumstances of mushroom collection, transport, and storage. Hum Experim Toxicol 2014; 1-7.
 3. Persson et al. Svampförgiftning - klinik och behandling. Läkartidn 1993; 90; 2857-64.
 4. Schonwald. Mushrooms. I: Medical Toxicology, Dart, ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2004; 3 ed; 1733-5.
 5. Klasco R.K., Ed. Poisindex System. Mushrooms - gastrointestinal. Thomson Micromedex 2.0, Greenwood Village, Colorado, 13.12.17.
 6. Goldfrank. Mushrooms. I: Goldfrank's toxicologic emergencies, New York: McGraw-Hill, 2009; 9 ed; 1529.

Relevante søkeord:
Sopp, gastroenteritt, sopp, magetarmirriterende, Rødskrubb, Leccinum versipelle, Besk svovelsopp, Hypholoma fasciculare, Giftkremle, Rødkremle, Russula emetica, Giftsjampinjong, Agaricus xanthoderma, Lakrisriske, Lactarius helvus, Pluggsopp, Paxillus involutus, Potetrøyksopp, Scleroderma citrinum, Tårereddiksopp, Hebeloma crustuliniforme, skarpe kremler, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk
Utarbeidet 2013
Sist revidert 2018