Forgiftninger

Giftinformasjonen

Fjesing og andre giftige fisk - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2021.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Behandlingsanbefalingen gjelder for fiskestikk i norske farvann.

Fjesing (Trachinus draco) finnes fra svenskekysten opp til Trondheimsfjorden. I tillegg forekommer andre fisker med giftige pigger som havmus (Chimaera monstrosa), pigghå (Squalus acanthias) og piggrokker (Myilobatiformes) i kystområdene.

Stikk fra piggene på giftige fisk kan skje under fisking, rensing av fisk eller bading. Piggene hos de fleste artene er lokalisert dorsalt ved ryggfinnen. Piggene er dekket av en hinne, og på hver side av piggenes knokkel sitter giftkjertler med bindevev rundt. Giften frigjøres ved mekanisk trykk mot piggene, slik at hinnen blir brutt og giften siver ut.

Toksisitet

Giften er varmelabil. Hovedeffekten av giften er en intens, umiddelbar smerte. 

Symptomer og tegn

 • Intens smerte i og rundt stikksåret er vanlig. Smerten kan stråle langs det affiserte lemmet.
 • Hevelse, ødem, parestesi, rødme og nedsatt bevegelighet er vanlig. Hevelsen kan i enkelte tilfeller utvikle seg og bli omfattende. Lokale symptomer kan vedvare i dager til uker.
 • Allmenpåvirkning med svimmelhet, kvalme, magesmerter og oppkast forekommer.
 • Misfarging av huden med vevsskade, inkludert nekrose er sett. Raynauds’s fenomen som følge av lokal vasokonstriksjon er beskrevet etter fjesingstikk.
 • I sjeldne tilfeller forekommer takykardi, hypotensjon og respirasjonspåvirkning.

Behandling

På stedet

 • Fjern eventuelle synlige rester av pigger og fiskehud. Senk affisert kroppsdel i så varmt vann som man tåler (40-45°C) i 30-90 minutter. Sjekk temperaturen med en uaffisert kroppsdel først. Vanligvis gir varmtvannsbehandling rask smertelindring.
 • Tetanusprofylakse vurderes etter vanlige retningslinjer .
 • Ved vedvarende kraftige smerter etter fullført varmtvannsbehandling, kraftig allmenpåvirkning eller tilbakevendende symptomer anbefales kontroll hos lege.

Hos lege

 • Analgetika vurderes ved behov for smertelindring ut over varmtvannsbehandling. Paracetamol, NSAIDs eller opioider kan være aktuelt. Lokalanestesi, eventuelt regional blokade kan være indisert i sjeldne tilfeller.
 • Vedvarende hevelse kan forsøksvis behandles med antihistaminer og/eller glukokortikoider.
 • Sekundær infeksjon forekommer, spesielt ved gjensittende piggfragmenter. Røntgen eller bløtvevsultralyd kan benyttes til å påvise fremmedlegemer. Antibiotika anbefales ved tegn på infeksjon. Marin bakterieflora krever ofte bredspektrede antibiotika (for eksempel trimetoprim-sulfa).

Sentrale referanser

 1. Gorman LM, Judge SJ, Fezai M, Jemaa M, Harris JB, Caldwell GS. The venoms of the lesser (Echiichthys vipera) and greater (Trachinus draco) weever fish - A review. Toxicon: X. 2020;6:1-9.
 2. Hayes AJ, Sim AJW. Ratfish (Chimaera) spine injuries in fishermen. Scott Med J. 2011;56:161-3.
 3. Gulen M, Sari S. Envenomation by Trachinus draco and pain management. Wilderness Environ Med. 2020;31:332-6.
 4. Russell FE. Weever fish sting: The last word. Br Med J. 1983;287:981-2.
 5. Atkinson PR, Boyle A, Hartin D, McAuley D. Is hot water immersion an effective treatment for marine envenomation? Emerg Med J. 2006;23:503-8.
 6. Dattin A, Hudelo C, De Haro L, Kurzenne A, Labadie M. Treatment of pain using only hot water baths after weever and scorpion fish envenomations on the French coast. Clin Toxicol. 2016;54:510-1.
 7. Diaz JH. Marine Scorpaenidae envenomation in travelers: epidemiology, management, and prevention. J Travel Med. 2015;22:251-8.

Relevante søkeord: Fisk, pigger, giftkjertler, fjesing, fjesingstikk, fiskestikk, fiskepigger, Trachinus draco, havmus, Chimaera monstrosa, pigghå, Squalus acanthias, piggrokker, Myilobatiformes, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk
Utarbeidet 2021.