Bruk av video for trening av jobbferdigheter for personer med autisme

Arbeid er forbundet med en rekke positive faktorer som god mental helse, integrering og økonomisk uavhengighet. Dessverre faller mange personer med autisme utenfor arbeidslivet. Bruk av video i opplæring av ferdigheter har vist lovende resultater i studier med barn, og formålet med denne studien var å evaluere bruk av video i opplæring av jobbferdigheter til unge voksne med autisme.

Bruk av video for trening av jobbferdigheter for personer med autisme
Video for trening av jobbferdigheter. Ill. foto: Pixabay
Ellen Gabrielsen Hjelle
Publisert 25. april 2024 | Sist oppdatert 25. april 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Ellen Gabrielsen Hjelle

Ungdommer og voksne med autisme opplever ofte vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Videomodellering er en metode som har blitt brukt for å lære en rekke ferdigheter til barn og ungdom med autisme. Videomodellering involverer å lage korte videoklipp som viser personen hvordan man utfører spesifikke ferdigheter eller oppgaver.

Forskerne analyserte 20 forskningsstudier om videomodellering med deltakere med autisme som var 14 år eller eldre. De fleste studiene fokuserte på tilegnelse av spesifikke arbeidsoppgaver, som eksempelvis rengjøring, matlaging eller enkelt kontorarbeid. Flertallet av studiene ble foretatt i tilrettelagte omgivelser på skole eller praksisplasser.

De fant at videomodellering var en potensielt effektiv metode for opplæring i konkrete jobbferdigheter til ungdommer og voksne med autisme. Bruk av video anses fordelaktig både da den enkelte kan se videoen flere ganger. og det gir muligheten til økt selvstendighet, da videoen kan sees av den enkelte når det passer og ut fra behov.

Det var imidlertid ikke nok studier inkludert til å si noe om bruk av video også er effektivt for sosialt orienterte jobbferdigheter, som samhandling med kolleger. Mer forskning er også nødvendig for å vurdere mer komplekse og virkelige jobbsituasjoner, da denne oppsummeringen fokuserer på forholdsvis enkle arbeidsoppgaver i et tilrettelagt miljø. Det foreslås også forskning for å undersøke metoden for opplæring av kolleger, arbeidsgivere og jobbveiledere.

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoppsummeringen, inkludert en metaanalyse, er gjennomført i henhold til Council of Exceptional Children`s (CEC) standarder for Evidence-Based Practices. Oppsummeringen oppfattes som grundig gjennomført, holder tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet, og det er grunn til å stole på resultatene og konklusjonen.

Referanse

Bross, L. A., Travers, J. C., Huffman, J. M., Davis, J. L. & Mason, R. A. (2021). A Meta-Analysis of Video Modeling Interventions to Enhance Job Skills of Autistic Adolescents and Adults. Autism in Adulthood, 3(4), 356-369. https://doi.org/10.1089/aut.2020.0038 
 

Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Barn og unge, E-helse, Psykisk helse