Kan psykologisk behandling redusere sykefraværet?

De siste tiårene har det vært en økning i sykefravær med psykisk lidelse som sykemeldingsårsak. Økningen har vært markant når det gjelder sykefravær for lettere psykiske lidelser og symptomer. Dette er en utfordring for både arbeidsgivere og velferdsstaten, og det er viktig å sette i gang effektive tiltak.
Kan psykologisk behandling redusere sykefraværet?
Psykologiske tiltak reduserer antall sykefraværsdager og symptomer på angst og depresjon. Ill.foto: Unsplash Foto: Bethany Legg on Unsplash
Wendy Nilsen
Publisert 29. april 2019 | Sist oppdatert 18. april 2024

Norsk sammendrag: Wendy Nilsen

Forskere fra det Karolinska Instituttet og Stockholm universitet i Sverige gjorde en systematisk kunnskapsoversikt i 2018, med mål om å finne effekten av psykologiske behandlinger for å redusere antall sykefraværsdager for arbeidstakere som var sykmeldte på grunn av psykiske lidelser eller symptomer (som angst, depresjon, stress og søvnløshet).

Etter et grundig søk og en kvalitetssikret gjennomgang av mer enn 2200 studier, inkluderte forskerne 45 studier. Tiltakene ble delt inn i fire hovedgrupper:

  1. Arbeidsfokuserte behandlinger/tiltak, som tiltak for tilbakeføring-til-arbeid, med fokus på problemløsning, gradering av aktiviteter, og planlegging av tilbakeføringen til arbeidet (12 studier).
  2. Symptomreduserende behandlinger/tiltak ved bruk av problemløsende terapi (4 studier)
  3. Symptomreduserende behandlinger/tiltak ved bruk av kognitiv atferdsterapi  (10 studier)
  4. Koordinerte tjenester, for eksempel ved bruk av både psykoterapi, medisinering, og økt oppfølging av symptomnivået til personen som var sykmeldt (3 studier).

I tillegg var det 12 studier som både fokuserte på symptomredusering og hadde arbeidsfokus, og 4 studier falt utenfor alle kategoriene. Tiltakene varte gjennomsnittlig 14 uker med gjennomsnittlig 10.5 behandlingsstimer. Overvekten av tiltakene ble levert som individuell behandling, mens tre studier hadde gruppetiltak, fire hadde selvhjelpsformat, og syv hadde enten en kombinasjon eller valgfritt opplegg. 10 av studiene hadde blitt utført i nordiske land (blant annet to studier fra Norge).

De svenske forskerne konkluderer med at psykologiske tiltak/behandlinger er effektive for både å redusere antall sykefraværsdager og symptomer på angst og depresjon. Det virket ikke å være forskjeller av effekt mellom de fire hovedkategoriene tiltak (arbeidsfokuserte tiltak, problemløsende terapi, kognitiv atferdsterapi og koordinerte tjenester). Selv om forfatterne selv påpeker at effekten er liten, vil selv en liten redusering i sykefraværet i Norge ha en positiv effekt for mange arbeidstakere, arbeidsgivere og velferdsstaten.

Referanse:

Salomonsson, S., Hedman-Lagerlöf, E., & Öst, L. (2018). Sickness absence: A systematic review and meta-analysis of psychological treatments for individuals on sick leave due to common mental disorders. Psychological Medicine, 48(12), 1954-1965. doi:10.1017/S0033291718000065

Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Psykisk helse, Sykefravær