Å redusere varigheten av dagpenger for å øke arbeidsdeltakelse

Lenke: Å redusere varigheten av dagpenger for å øke arbeidsdeltakelse

Original tittel: Reducing unemployment benefit duration to increase job-finding rates

Først publisert: 28.02.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Arbeidsledighet, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Campbell Systematic Reviews

Språk: English