Adressering av utdannings- og sysselsettingsresultater i tilbudet av helsetjenester for unge mennesker med langvarige fysiske helseplager: En systematisk oversikt og syntese av blandede metoder

Lenke: Adressering av utdannings- og sysselsettingsresultater i tilbudet av helsetjenester for unge mennesker med langvarige fysiske helseplager: En systematisk oversikt og syntese av blandede metoder

Original tittel: Addressing education and employment outcomes in the provision of healthcare for young people with physical long-term conditions: A systematic review and mixed methods synthesis

Først publisert: 01.07.2023

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Fysisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Patient Education and Counseling

Språk: English