Aktiv deltakelse i arbeidsmarkedstiltak for mottakere av arbeidsledighetstrygd (dagpenger)

Lenke: Aktiv deltakelse i arbeidsmarkedstiltak for mottakere av arbeidsledighetstrygd (dagpenger)

Original tittel: Active labour market programme (ALMP) participation for unemployment insurance recipients

Først publisert: 02.01.2015

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Arbeidsledighet, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Campbell Systematic Reviews

Språk: English