Aleneforeldre, helse, livskvalitet og overgang fra velferdsytelser til arbeid: En systematisk oversikt av kvalitative studier

Lenke: Aleneforeldre, helse, livskvalitet og overgang fra velferdsytelser til arbeid: En systematisk oversikt av kvalitative studier

Original tittel: Lone parents, health, wellbeing and welfare to work: A systematic review of qualitative studies

Først publisert: 25.02.2016

Sist faglig oppdatert: 25.02.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: BMC Public Health

Språk: English