Arbeidsgiverfokuserte tiltak for å fremme inkludering av personer med funksjonshemming i arbeidslivet: En systematisk oversikt

Lenke: Arbeidsgiverfokuserte tiltak for å fremme inkludering av personer med funksjonshemming i arbeidslivet: En systematisk oversikt

Original tittel: Employer-focused interventions targeting disability employment: A systematic review

Først publisert: 08.03.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Inntektssikring, Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Social Science & Medicine

Språk: English