Arbeidsgivers rolle i å støtte arbeidsdeltakelse for arbeidstakere med funksjonshemming: En systematisk oversikt med tverrfaglig tilnærming

Lenke: Arbeidsgivers rolle i å støtte arbeidsdeltakelse for arbeidstakere med funksjonshemming: En systematisk oversikt med tverrfaglig tilnærming

Original tittel: The Role of the Employer in Supporting Work Participation of Workers with Disabilities: A Systematic Literature Review Using an Interdisciplinary Approach

Først publisert: 12.05.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English