Arbeidsledighet blant unge og mental helse: En systematisk oversikt

Lenke: Arbeidsledighet blant unge og mental helse: En systematisk oversikt

Original tittel: Unemployment among young people and mental health: A systematic review

Først publisert: 10.07.2019

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Arbeidsledighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Scandinavian Journal of Public Health

Språk: English