Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: En systematisk oversikt

Lenke: Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: En systematisk oversikt

Description:

Fra FHI:

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) utført en systematisk oversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak på retur til arbeid for personer som er, eller står i fare for å bli, langtidssykmeldt.

Først publisert: 03.03.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Arbeidsrettet rehabilitering, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk